top of page
Orange Dots

Prisexempel

Klick har ett brett utbud av tjänster och för att förenkla för dig presenteras här exempel på tre olika paketerbjudanden.

 

Vi anpassar alltid paketens innehåll utifrån ditt unika behov och utifrån din affärsverksamhet samt bransch. Därför är priserna som visas exempel.

 

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte där vi tar reda på vilka behov just du har och vilket paket eller innehåll som passar ditt företag. 

Illustrerad orange måltavla med pil, symboliserar strategi.
Strategipaket

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Tillsammans sätter vi en plan för hur du och dina kollegor ska nå framgång på sociala medier under en fyra timmar lång workshop.

En halvdags-workshop á 4h

 • Du och dina kollegor (max 3 personer) svarar på frågor i var sitt formulär.

 • Svaren ger ett bra underlag för våra förberedelser inför workshoppen.

 • Workshoppen hålls vid ett sammanhängande tillfälle och vi går bland annat igenom de mål du vill uppnå och steg för steg hur du ska göra för att nå hela vägen. 

 • Resultatet sammanställs i ett digitalt dokument (PDF) som vi levererar ca en vecka senare

Innan workshop 

 • Ett frågeformulär skickas digitalt till dig som du/ni besvarar (max 3 personer) och skickar tillbaka till Klick.

 • Det återsänds till Klick i god tid innan workshopen, vilket gör att vi kan förbereda oss och vara så effektiva som möjligt när vi ses.

Under workshop

 • Vi tydliggör ditt syfte.

 • Vi sätter upp mätbara mål.

 • Vi går igenom era konkurrenter.

 • Vi sätter taktik för att nå mål.

 • Vi hjälper dig att lära känna din målgrupp.

 • Vi väljer sociala kanaler utifrån målgrupp.

 • Vi ger riktlinjer för kanalens arbete.

 • Vi väljer fokusområde.

 • Vi anpassar aktiviteter utifrån dina resurser.

 • Vi sätter tema/kategorier för en övergripande contentplan.

 • Riktlinjer för mätpunkter.

Efter workshop

 • Resultatet sammanfattas och skickas till er ca en vecka efter workshoppen, som ett strategidokument (en PDF). Innehållet i PDF:en gör så att du vet:

 • vem du ska rikta dig mot.

 • när du ska posta.

 • vad ditt innehåll ska handla om.

 • hur du ska analysera och mäta.

Vilken effekt ger strategin?

 • Resultatet kommer att bli bättre.

 • Du kommer att arbeta 
  måldrivet och mer effektivt.

 • Mer tydlighet och struktur.

 • Det blir både roligare och enklare att arbeta på sociala medier.

 • Du minskar din stress.

29.990 SEK

Alla priset är exklusive moms.
​Innehåll och pris anpassas efter ert behov.

Illustrerad gilla-symbol, en pratbubbla med hjärta i orange, text: Bygg varumärke.
Varumärkepaket

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Sociala medier är till för att skapa relationer. Ju mer ni postar inlägg med värdefullt innehåll som engagerar målgruppen, desto högre sannolikhet är det att fler väljer just era tjänster eller produkter framför konkurrenternas.

Kvalitativ innehållsproduktion

Lägsta bindningstid är 1 månad (4 veckor)

 • Du bygger varumärke genom att skapa relationer med dina följare och det tar tid, därför kan du prenumerera på tjänsten över tid, i 4-veckorsblock.

 • Vid uppstart ingår en enkel analys utifrån era befintliga uppgifter som ni delger oss genom att fylla i ett frågeformulär och som vi därefter analyserar och anpassar till en contentplan.

 • I paketet ingår att vi hjälper er med produktionen av ert innehåll, uppföljning, optimering.

 • Vi har tät kommunikation med er, som er externa leverantör av kvalitativt content.

 • Ni postar själva ert innehåll som vi skapar åt er med undantag av reels/stories.

Uppstart

 1. Förberedande frågeformulär skickas till er digital där ni fyller i svar och sänder tillbaka till Klick.

 2. Vi analyserar och sammanställer en contentplan med utgångspunkt från era svar.

 3. Ni godkänner contentplanen skriftligt.

 4. Klick får tillgång till er valda/befintliga sociala kanal och bildbank.

Löpande arbete under en månad

 • Max 1 kanal

 • En contentplan per månad

 • Vi producerar innehåll för 12 st inlägg totalt under en månad...

 • ...varav 4st Stories ca 1-2st Reels-filmer (filmas enligt nästa punkt)

 • Ett film- eller fototillfälle per månad á 3 timmar (på en plats hos er. (valfritt motiv; produkter eller miljö) 

 • Vi bevakning inläggen och skapar engagemang med er målgrupp (vissa kommentarer sköter ni själva som exempelvis specialkompetens och expertkommentarer).

 • Analys + optimering

 • Ett avstämningsmöte

12.990 SEK

Alla priset är exklusive moms. 
Innehåll och pris anpassas efter ert behov.

Illustrerad hand klickar på en orange knapp med en notifieringsklocka, med texten Engagemang.
Optimeringspaket

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Optimeringspaketet fokuserar på att göra din målgrupp trygg med att ditt företag är rätt för just deras behov. Med rätt budskap, baserat på var kunden befinner sig i sin köpresa, ökar möjligheten att din målgrupp går från att vara följare till att bli leads.
 

Prenumerationspaketet

Lägsta bindningstid är 3 månader

 • En enkel strategi ingår utifrån era befintliga uppgifter som ni delger oss genom att fylla i ett frågeformulär.

 • Vi analyserar och anpassar era svar till en enklare plan.

 • I paketet ingår att vi hjälper er sköta driften med återkommande innehållsproduktion, uppföljning samt optimering.

 • Vi har tät kommunikation med er, som er externa kommunikationsavdelning.

Uppstart

 1. Förberedande frågeformulär skickas till er digital där ni fyller i svar och sänder tillbaka till Klick.

 2. Vi analyserar och sammanställer en enkel strategi med utgångspunkt från era svar. Här ingår en enkel konkurrentanalys och optimering.

 3. Strategi och plan skickas tillbaka till er som godkänns skriftligt.

 4. Klick får tillgång till era valda/befintliga sociala kanaler och befintliga bildbanker.

Löpande arbete per månad

 • Max 2 kanaler

 • Ett projektplaneringsmöte per månad

 • En contentplan för månaden

 • Mallar i Canva

 • Vi producerar och postar 20 st (10x2 med format anpassade efter kanaler) inlägg totalt per månad...

 • ...varav 3-4 st Stories 2-3st Reels-filmer (filmas enligt nästa punkt)

 • Ett film- eller fototillfälle per månad á 4 timmar (på en plats hos er, produkter, miljö enligt ert val) 

 • Vi bevakar inläggen och skapar engagemang med er målgrupp (vissa kommentarer sköter ni själva som exempelvis specialkompetens och expertkommentarer).

 • Analys + rapporter

 • En avstämningsmöte / rapport per månad.

 • Optimering

19.990 SEK

Alla priser är exklusive moms.
Innehåll och pris anpassas efter ert behov.

bottom of page