top of page
 • Pernilla Ankartoft

Så skapar du en effektiv contentplan med innehållspelare

Uppdaterat: 27 maj

Den här guide ger dig grundläggande nycklar för hur du planerar och skapar ditt innehåll, hur du säkerställer att du kontinuerligt publicerar innehåll som ligger i linje med den information som din kund söker. Det är idag vanligt att de allra flesta (95%) själva vill söka upp informationen som krävs för att våga ta ett köpbeslut. Därför bör du erbjuda dina potentiella kunder information och innehåll som gör kunden trygg med att just ditt företag erbjuder bästa lösningen. För att göra det behöver du kommunicera att dina tjänster och produkter motsvarar målgruppens behov.


Vi kommer att förklara och ge exempel på begreppet innehållspelare (content pillars), som är en bra grund att utgå från när du planerar ditt innehåll. Du får även tips om verktyg, exempel och information som kan vara bra att känna till för att skapa en väl genomarbetad innehållsplan.


Planeringsprocessen för content
Planeringsprocessen för content

10 steg till en effektiv contentplan:


1.    Sätt tydliga mål för din innehållsmarknadsföring

Identifierar och definierar dina mål för att styra innehållsplaneringen.

Ta hjälp av olika metoder som exempelvis SMART-modellen; där målen ska vara Specifika, Mätbara, Nåbara, Realistiska och Tidsbestämda.


2.    Analysera din målgrupp för en bättre innehållsplanering

Förstå din målgrupps behov och preferenser för att skapa relevant innehåll. Vilka problem löser dina tjänster eller produkter för en potentiell kund? Fråga kunderna vad de vill veta. De som arbetar nära kunderna i organisationen brukar ha bra insikter att dela med sig av. Skapa sedan innehållspelare som täcker de frågorna.


Kommunicera både problem och lösning i ditt innehåll. Genom att du bekräftar och svarar på kundens frågor och dina tjänster och produkter motsvarar målgruppens behov upplevs det som extra värdefullt innehåll och du framstår som en expert inom branschen. Fundera på i vilken kanal du bäst når din målgrupp.

 

3.    Välj rätt verktyg för din contentplan

Ett verktyg eller en plattform som kan hjälpa dig att organisera och hantera ditt innehåll, samarbetsfunktion, checklistor, deadlines, godkännandeflöden och om möjligt schemaläggningsfunktion. Exempel på verktyg kan vara Google sheets, Trello, Asana, Notion, Monday, Coschedule, Hootsuite, Canva eller Adobe express.


4.    Planera ditt innehåll i förväg

Att ha en långsiktig plan och att skapa en översikt för flera månader framåt ger dig en kontinuitet som bygger förväntningar hos din målgrupp och som bygger förtroende och igenkänning. Du undviker ”sista minuten-projekt” vilket ger onödig stress. En långsiktig plan ger dig också möjlighet att justera din strategi baserat på insikter över tid.


5.    Var flexibel och anpassa ditt innehåll efter säsonger, trender och analysdata

Trots en väl genomarbetad plan ska du vara beredd på att justera med kort varsel då det är bra att omvärldsbevaka din bransch och följa utvecklingen. Om något intressant sker som rör din bransch och målgrupp ska du vara snabb på bollen och lyfta detta i ditt innehåll. Integrerar även relevant säsongsmässiga händelser och aktuella trender i din contentplan.


6.    Skapa en balans mellan olika typer av innehåll

Ta fram några olika innehållspelare (innehållspelare förklaras längre ner i artikeln). Mixa olika format och typer av innehåll för att hålla din målgrupp engagerad.

Skapa en plan där du inkludera viktiga datum, som produktlanseringar, kampanjer och säsongshändelser. Planera ditt innehåll på månads- och kvartalsbasis, och se till att inkludera en mix av olika innehållstyper (blogginlägg, sociala medier, nyhetsbrev, etc.).


7.    Sätt upp tydliga deadlines och håll dig till dem

Schemalägg ditt innehåll. Använd verktyg för att automatisera delar av din innehållsplanering och publicering. Detta sparar tid och säkerställer att ditt innehåll publiceras vid optimala tider. Med verktyg som Hootsuite och Buffer kan du schemalägga och automatisera processen.


Vissa sociala medier som LinkedIn och Metas kanaler har egna schemaläggningsverktyg integrerat. De fungerar bra om du har få kanaler att arbeta med.


8.    Involvera ditt team i innehållsplaneringen

Samarbeta med ditt team för att få idéer och dela på arbetsbördan.


9.    Utvärdera och justera din contentplan regelbundet

Justera regelbundet din kalender och plan, baserat på prestation och feedback.

Ha regelbundna möten för att granska innehållsplanen och engagera ditt team.


Analysera prestationer och justera strategin efter behov. Använd analyser från verktyg som Google Analytics, sociala medieplattformars insikter, och feedback från din målgrupp och informera om dina beslut.


10. Återanvänd och uppdatera äldre innehåll

Utvärdera och återanvänd det innehåll som fungerar bäst genom att göra om delar av det. Byt bilder, rubriker eller format. Eller skapa varianter på samma tema.


Det är inte fel att upprepa budskapet flera gånger. De säger att målgruppen behöver se ditt budskap 5 ggr innan de faktiskt tar till sig budskapet. Alla ser inte allt men om du producerar mycket kvalitativt innehåll i flera kanaler ökar din chans att målgruppen lägger märke till det, blir nyfiken och vill veta mer. Bra innehåll bygger förtroende och visar att du är expert inom området.

Vad är Innehållspelare?

Content pillars eller innehållspelare som de kallas på svenska, är breda teman eller kategorier som utgör grunden för ditt företags tjänster och produkter. De representerar de huvudsakliga områden eller kategorier som ditt företag vill fokusera på och kommunicera ut mot potentiella kunder. De hjälper till att styra skapandet och publiceringen av innehåll oavsett om det är för din webbsida eller för inlägg på sociala medier. De brukar liknas vid paraplyer under vilka all din specifika information mot kund ryms under.Varför är Content Pillars Viktiga?

 1. De hjälper dig att hålla ditt innehåll fokuserat och konsekvent, vilket gör att du kan bygga ett starkt och igenkännbart varumärke.

 2. Genom att ha tydliga teman kan du enklare planera och organisera ditt innehåll.

 3. Det gör det enklare att skapa innehåll som är relevant för din målgrupp, vilket ökar chansen för engagemang.

 4. Att ha välstrukturerade och tematiska innehållspelare kan förbättra din SEO och hjälpa dig att rankas högre på sökmotorer.
Så här använder du innehållspelare? • Börja med att tänka på de huvudsakliga ämnen eller områden som är mest relevanta för ditt företag och din målgrupp. Exempelvis kan ett företag som Klick Kommunikation ha innehållspelare som:


o   Innehållsmarknadsföring

o   Sociala medier

o   Inkluderande kommunikation

o   Strategier


2.    Underteman och specifika ämnen

 • Under varje innehållspelare identifierar du flera underteman eller specifika ämnen som du kan skapa innehåll om. Till exempel under pelaren "Innehållsmarknadsföring" kan underteman vara; personas, branschnyheter, varumärkesutveckling etc. Därefter ska du fundera på i vilka typer av format du ska kommunicera dina ämnen. Exempelvis som blogginlägg, videoinnehåll eller whitepapers.


3.    Skapa en contentplan

 • Utgå alltid från din övergripande marknadsstrategi och anpassa din contentplan utifrån dina mål och din målgrupp. Då får du också svar på i vilka kanaler du ska kommunicera ditt innehåll.

 • Använd dina innehållspelare för att strukturera din innehållskalender. Planera regelbundet inlägg under varje pelare så att du täcker alla områden på ett balanserat sätt. Mixa olika format och typer av innehåll för att hålla din målgrupp engagerad.

 • Skapa en plan där du inkludera viktiga datum, som produktlanseringar, kampanjer och säsongshändelser. Planera ditt innehåll på månads- och kvartalsbasis, och se till att inkludera en mix av olika innehållstyper (blogginlägg, sociala medier, nyhetsbrev, etc.).


4.    Skapa och publicera Innehåll

 • Skapa innehåll som passar in under dina identifierade innehållspelare och underteman. Var noga med att hålla innehållet relevant och engagerande. Passa på att producera innehåll för hela månaden eller kvartalet i förväg, men analysera löpande och justera det som inte hjälper er att nå målen.

 • Schemalägg men var samtidigt flexibel för händelser inom din bransch som du vill vara snabb på att kommunicera. Använd verktyg för att automatisera delar av din innehållsplanering och publicering. Detta sparar tid och säkerställer att ditt innehåll publiceras vid optimala tider. Verktyg som Hootsuite, Buffer, och HubSpot kan hjälpa till med schemaläggning och automatisering.


5.    Analysera och Justera

 • Regelbundet analysera prestandan av ditt innehåll för att se vilka pelare och specifika ämnen som genererar mest engagemang. Justera din strategi löpande baserat på dessa insikter. Återanvänd och skapa nya innehåll på det som fungerar bäst. Håll också alltid ett öga på dina konkurrenters innehåll och omvärldsbevaka branschen.

Exempel på användning av innehållspelare med underkategorier, ämnen för en marknadsföringsbyrå

Anta att du driver en blogg om marknadsföring. Dina innehållspelare och några specifika ämnen kan se ut på följande sätt:


👉 Innehållsmarknadsföring

 • Hur man skapar engagerande blogginlägg

 • Video marknadsföring: Tips och tricks

 • Fördelarna med whitepapers för B2B-marknadsföring


👉 Sociala Medier

 • Optimal frekvens för inlägg på olika plattformar

 • Annonsering på sociala medier: En guide

 • Användning av Instagram Stories för företag


👉 Inkluderande Kommunikation

 • Skapa inkluderande kampanjer

 • Språkets roll i inkluderande marknadsföring

 • Case studies på inkluderande kommunikation


👉 Strategier

 • Kundens köpresa

 • Bygga en stark varumärkesidentitet

 • Effektiv nätverkning på mässor och event


Genom att använda innehållspelare kan du skapa en välstrukturerad och konsekvent innehållsstrategi som engagerar din målgrupp och stärker ditt varumärke i alla dina kanaler.


Vi hjälper er gärna att ta fram er innehållsstrategi exempelvis genom att vi tillsammans med er håller en workshop. Vi kan också ta fram koncept och idéer åt er efter att vi fått en grundläggande genomgång av ert syfte, mål, målgrupp etc. Hör av er så bokar vi ett möte.


24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page