top of page
  • pernillaankartoft2

Inkluderande kommunikation

Inkluderande kommunikation i digitala medier är en avgörande aspekt av modern marknadsföring och varumärkesbyggande. Det innebär att medvetet skapa och sprida innehåll som inkluderar och respekterar en mångfald av perspektiv, bakgrunder och erfarenheter.


Ett ”hjärte”-ämne som vi på Klick värnar om lite extra är dyslexi. Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning som förekommer hos cirka fem till åtta procent av befolkning (källa Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM). Cirka 400.000 personer i Sverige har funktionshindret läs- och skrivsvårigheter (källa Dyslexiförbundet). Klick vill bidra till att sprida ökad respekt och förståelse för personer med dyslexi.Vad betyder inkluderande kommunikation?


Inkluderande kommunikation är viktigt för oss generellt. Genom att exempelvis texta alla filmer vi skapar som innehåller tal och att visuell text håller en god läsbarhet med hög kontrast en annan. Men inkludering är mycket större och vidare begrepp än så och vi lär mer om inkludering varje dag. Det är ett löpande utvecklingsarbete där vi strävar mot att hela tiden bli bättre och vi jobbar hårt på att vara tydliga och inkluderande i vår kommunikation.


Fördelar med inkluderande kommunikation i digitala medier


👉 Mångfald representeras

Inkluderande kommunikation säkerställer att människor från olika bakgrunder, kön, åldrar, etniciteter och förmågor representeras. Det ger en bredare och mer rättvis spegling av samhället.


👉 Ökad och breddar din målgrupp

När ditt innehåll inkluderar olika perspektiv, kan fler människor identifiera sig med ditt varumärke. Det leder till en starkare anslutning med din målgrupp och ökad lojalitet.


👉 Visar omtanke och medkänsla

Inkluderande kommunikation visar att ditt företag bryr sig om att skapa en inkluderande och rättvis miljö. Det stärker varumärkets rykte och värderingar.


👉 Stärker ditt varumärke

Genom att visa engagemang för inkludering och mångfald kan ditt varumärke uppfattas som progressivt och modern. Det kan öka ditt förtroende och attraktionskraft bland både kunder och medarbetare.


👉 Minskar risken för kontroverser

Genom att undvika exkluderande eller känsliga budskap minskar du risken för negativ publicitet och kontroverser som kan skada ditt varumärke.


👉 Ökad marknadspotential

Inkluderande kommunikation öppnar dörren till nya marknader och kundsegment. Det kan bidra till ökad marknadspotential och tillväxt.


👉 Framtidssäkrar ditt varumärke

Med ökad medvetenhet om inkludering och mångfald blir det allt viktigare för företag att omfamna dessa värden. Att vara en föregångare inom inkluderande kommunikation framtids säkrar ditt varumärke.Summering


Inkluderande kommunikation i digitala medier kan ses som en moralisk skyldighet men det är också en strategisk fördel. Det stärker ditt varumärke, engagerar målgruppen och visar att ditt företag är i takt med en mångfaldig och inkluderande värld. Har du inte börjat tänka på detta så är det hög tid.


Behöver du hjälp med att göra din kommunikation inkluderande?

Klick Kommunikation hjälper små och medelstora företag med effektiv marknadsföring på sociala medier.


[Sociala medier strategier] [innehållsproduktion] [analys och optimering]


45 visningar2 kommentarer

2 Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Oct 17, 2023
Rated 3 out of 5 stars.

Som dyslektiker känner jag igen mig :)

Like

Guest
Oct 13, 2023
Rated 4 out of 5 stars.

Relevant och intressant.

Like
bottom of page