top of page
 • Pernilla Ankartoft

Hemligheten bakom effektiv innehållsmarknadsföring

Uppdaterat: 20 mars

Innehållsmarknadsföring kan skilja ditt företag från konkurrenterna och öka försäljning genom att bygga förtroende som en del av din strategi.


AI-genererad illustration skapad med Dall-E visualiserar konceptet innehållsmarknadsföring i mjuka pastellfärger.
AI-genererad illustration skapad med Dall-E visualiserar konceptet innehållsmarknadsföring i mjuka pastellfärger.

Vad är Innehållsmarknadsföring (content marketing) och varför ska du implementera det som en del av din affärsstrategi?


Alla vet idag att direkt säljande marknadsföring inte fungerar särskilt bra, varken för B2B- eller B2C-kunder. Åtminstone inte när det gäller mer omfattande köp. I stället vill kunden göra sitt köp från det företag som ger bäst lösning och svar på deras eget problem. Kunden genomför köpet först efter att de själva har utfört sin research för att samla in tillräcklig relevant information och därmed tagit sig igenom alla tvivel. Det vill säga stegen i den egna köpresan och känner sig trygga nog för att genomföra köpet.


Det som avgör kundens val av företag att köpa från, är vem som gett bäst information och mest värdefulla svar och lösningar. Genom att lära sig hemligheten bakom effektiv innehållsmarknadsföring och att skapa innehåll som är utbildande och relevant, finns det en stor chans att kunden till slut väljer att köpa av just ditt företag när du tillhandahåller värdefull information i olika format.


Men det krävs mer än så. I den här bloggartikeln kommer jag att gå igenom varför och hur du ska arbeta med innehållsmarknadsföring som en del av din övergripande strategi.


Automatiserat innehåll och teknisk utveckling

De senaste åren har försäljningsprocesserna förändrats till att bli mer digitala, automatiserade och omfattar fler system samt tekniker där insamling av data kring konsumentbeteenden och målgrupper spelar en stor roll. Allt detta har gjort att företagen nu arbetar i högre grad med olika system och med en stor data, vilket både kan underlätta och spara tid om det tas om hand på rätt sätt, genom att analysera och strukturera etc.Data och målgrupper är så klart starkt kopplade till delat innehåll i din marknadsföring. Det är viktigt att trots stora mängder data också göra grundläggande arbete med att fastställa vilka dina prioriterade målgrupper är, vilka problem du löser för målgruppen och hur du ska förmedla detta genom exempelvis pedagogisk information. Då säkerställer du att din innehållsmarknadsföring är riktigt relevant.


Idag exploderar marknaden dessutom i utveckling av AI-genererade lösningar och det öppnas upp stora möjligheter för företag att använda AI-verktyg som hjälpmedel i marknadsföringen. Det gäller att testa och vara nyfiken för att hänga med i den allt snabbare utvecklingen. Möjlighet till att vara kreativ och utnyttja generativ AI till sin fördel ökar samtidigt som även riskerna gör det. Exempel på risker kan vara desinformation eller artificiell information som är svår att särskilja som verklig och sann.


I takt med att vi ser mer innehåll som produceras av generativ AI, minskar vårt förtroende för företag, informationskällor och vår omvärld.


Det finns en misstro som kommer att öka för företag som använder sig av Ai-baserade system och verktyg med rädsla för desinformation, toxiska användarbaser och bottar. Detta indikerar samtidigt att det finns en större tillit för företag som istället är transparenta och ger verifierad information, vilket bygger förtroende.


Gartner skriver i en artikel att kunder och konsumenter kommer att delas upp mellan de som väljer att köpa från företag som inte använder Ai i lika hög grad och de som helst köper från företag som kommer att satsa mer på AI-baserade tjänster. Gartner skriver också att inom snar framtid (2027-2028) blir positionering och differentiering av företag baserat på antingen frånvaro av AI eller med stort fokus på Ai-baserade tjänster.


I båda fallen blir det personliga och autentiska innehållet viktigare för att bygga förtroende för att det ska leda till köp. Med hjälp av AI kan alla ta fram mer kvantitativt innehåll via exempelvis ChatGPT men kvaliteten på resultatet behöver vara högre för att ditt företag ska stå ut i konkurrensen och att framstå som expert som ger den bästa och djupaste informationen som kunden efterfrågar. Du behöver därför differentiera din kommunikation från konkurrenterna med hjälp av din innehållsmarknadsföring.AI-genererad bild, skapad med Dall-E. Konceptuell bild som visar kundens val på köpresan för att hitta relevant information bland företagens tjänster och utbud.


Vad är då hemligheten bakom effektiv innehållsmarknadsföring?

Innehållsmarknadsföring är särskilt effektivt för företag med komplexa produkter och tjänster eftersom det ger möjlighet att utbilda målgruppen och på så vis bygga förtroende. Självklart är det också användbart för alla branscher som vill särskilja sig från sina konkurrenter, bygga varumärke och öka förtroendet hos kund genom att positionera företaget som experter inom sin nisch.


När du och ditt företag ser möjligheterna med att ringa in och alltid lyfta er tjänsts värde utifrån köparens behov, framför att som tidigare lyfta er produkts kapacitet, får ni många fördelar framför era konkurrenter.


Se till att ditt innehåll svarar på din målgrupps frågor. Utbilda och bjud på information som kan lösa just din kunds problem via innehållsmarknadsföring på sociala medier, via din webbplats eller i andra kanaler där din potentiella kund och målgrupp söker svar och kan hitta informationen de har behov av.


Tänk på att din innehållsmarknadsföring ska bekräfta värdet för kunden genom att du erbjuder transparent information som validerar alla de beslut som kunden tar genom stegen i köpresan.


Exempel på insatser i varje steg av kundresan:
 • Behovsupptäckt. Signalera att du förstår kundens problem på djupet. Skapa innehåll som är relevant, som utbildar och underhåller i flera kanaler med en personlig och stark profil som sticker ut. – pedagogik, tonalitet, analyser, statistik, film och animationer, illustrationer etc.

 • Informationssökning. Visa hur din tjänst/produkt löser kundens problem eller tillgodoser hens behov. Utbilda, ge djupare information, exempel genom storytelling. – film, animationer, tekniska lösningar, e-books, manualer, guider.

 • Alternativutvärdering. Hjälp köparen genom att lyfta fördelarna med din produkt/tjänst. Visa hur din tjänst fungerar ur ett användarperspektiv – instruktionsvideor, manualer, pris, kvalitet, lösning osv.

 • Beslut. Hjälpa kunden att bli trygg med och besluta sig för köp – exempelvis jämförelsepris, garantier, UGC (user generated content), betyg och recensioner.

 • Köp. Hjälp kunden att komma vidare i köpprocessen med få, enkla steg och tydliga uppmaningar – användarvänliga funktioner, logiska steg, ta bort distraktioner, förenkla processen med färre klick eller ge flera valmöjligheter för betalningslösningar.


Detta åstadkommer du med innehållsmarknadsföringen och den hjälper dig att fånga upp, sticka ut, övertyga och skapa trygghet tillsammans med rätt strategi och innehållsplanering. I många fall helt utan kontakt med en säljare eftersom så många som 75% av alla B2B-köpare helst vill göra sin affär utan kontakt med en säljare. Källa Gartner.


Skapa en vana att alltid se på ditt företags information utifrån din potentiella kunds ögon. Det kan vara svårt då vi har en tendens att generalisera i vår egen kommunikation. Ett tips är därför att ta för vana att ställa sig frågor, exempelvis:


 • Förstår kunden vad du erbjuder på din webbplats?

 • Hittar kunden relevant information?

 • Hittar kunden ditt företag när hen söker efter lösningar för sitt problem?

 • Hur ska kunden känna, tänka, göra efter ett besök på din webb?

 • Hur ska kunden upptäcka ditt företag, i vilken kanal, andra sammanhang osv.Ett öppet kontorslandskap med personer som söker och läser eller skapar innehåll för innehållsmarknadsföringsstrategi. Ai-genererad konceptbild skapad med Dall-E.
Konceptbild för informationssök och innehållsmarknadsföring, AI-genererad bild skapad med Dall-E.


4 viktiga aspekter av innehållsmarknadsföring


 1. Skapar förtroende och auktoritet  Genom att presentera lösningar på kundens problem med användbar information kan du positionera dig som en pålitlig källa och expert inom din bransch.

 2. Ökar medvetenhet och varumärkesexponering Att regelbundet producera och dela relevant innehåll ökar din synlighet och räckvidd mot en bredare publik.

 3. Kundengagemang och lojalitet Med engagerande innehåll bygger du starkare relationer med målgruppen vilket ökar kundlojaliteten.

 4. Ökar försäljning och konverteringar Innehållsmarknadsföring är inte direkt säljande men påverkar ändå köpbeslut genom att det skapar trygghet, lyfter fördelar, lockar till och vägleder kunden genom köpprocessen.


Eftersom strategin inte fokuserar på säljande innehåll, ligger styrkan med innehållsmarknadsföring i stället på att leverera information, underhållning och utbildning som engagerar och behåller målgruppens uppmärksamhet. Detta leder till att förflytta kunden genom köpprocessen på ett mer logiskt sätt och slutar ofta med konvertering och försäljning.


Det viktiga är att du som företag lär känna din kund för att skapa innehåll som kunden behöver för att ta steget till köp. Om ditt innehåll motsvarar vad kunden söker efter ökar kundens förtroende för ditt företag. Skapa därför relevant och kvalitativt innehåll och se till att innehållet finns tillgängligt via sökmotorer och i alla kanaler där kunden rör sig. Dessutom bör du se till att det finns fördjupad information via din webbplats, som exempelvis E-böcker, Whitepapers, instruktionsfilmer, animerade steg-för-steg-instruktioner, manualer, blogg och annan värdefull information. Det är viktigt att det är enkelt att hitta på din webbplats.


Hinner du inte producera rätt typ av innehåll så ta hjälp för att se till att ni erbjuder det bästa som kunden kan tänkas behöva för att bli trygg och genomföra sitt köp.


Tänk i första hand på att innehållet ska vara kvalitativt. Arbeta fram strategier, idéer och producera innehåll som utgår från och är anpassad för målgruppens behov. Annat att tänka på är att anpassa innehåll för din bransch, segment, kvalitet, kanal och med ditt företags tonalitet och grafiska profil.Hur vet du som företag vad kunden söker efter?

Ta reda på vilka sökord som är vanliga inom din bransch. Implementera SEO på din webbplats och förstärk med exempelvis en blogg. Ju mer du delar relevant information där du använder sökord och nyckelord och beskriver både problemen och hur kunden löser dem med hjälp av din tjänst eller produkt, ju mer premierad blir du av exempelvis Googles sökresultatsplaceringar. Googles algoritmer prioriterar dessutom hjälpsamt innehåll och djup kunskapsdelning och anser det vara bevis på att du är både pålitlig och ledande inom din bransch.


Ta reda på mer

Fråga kundtjänst, säljare eller dina kunder direkt vilka problem de har och vad de vill veta mer om. Passa på att fråga vad kunderna saknar, vad ni kan göra bättre osv. Ta fram ett frågeformulär och lägg ut i intressegrupper eller ämnesgrupper på exempelvis Facebook. Gå med och håll radarn varm genom att läsa kommentarer och trådar inom din bransch eller ditt ämne.


Testa ditt innehåll

Analysera vilket innehåll som fått störst engagemang, spridning, kommentarer. Vilka sidor på er webbplats som håller kvar kunderna längst. Hur många klick en annons fått eller hur många av era nyhetsbrev som personerna öppnat osv. Välj ut det som fungerar och gör mer av det. Passa också på att göra innehållet bättre, testa A och B-testning på kampanjer, webbdesign och annonser. Prova er fram genom att investera i riktigt bra innehåll. Om ni inte kan åstadkomma det själva så ta hjälp av ett proffs, det lönar sig.


Innehållsexempel:

 • Blogginlägg – Information, utbildande och inspirerande för dina kunder. SEO-optimerat.

 • Infografik – Kombinera text och visuella element för att beskriva komplexa processer eller information på ett lättförståeligt vis. Fungerar även som digitala animationer och steg-för-steg-instruktioner i flera kanaler.

 • Video – Engagerar och leder kunden genom det utbildande eller demonstrerande innehållet och förmedlar känslor.

 • Fallstudier och kundberättelser – Ett effektivt sätt att visa hur ni har löst kundens problem eller behov.

 • Podcasts – Dela tips och branschrelaterade insikter, diskussioner mellan experter, utbildande och ett enkelt sätt för kunderna att ta till sig information.

 • E-böcker och guider – Dela mer djupgående information som ger värde och visar företaget som experter inom branschen.

 • Sociala medier – En viktig del av innehållsmarknadsföringsstrategin där ni postar relevant och värdefullt innehåll som utbildar, informerar och underhåller målgruppen samtidigt som ni bygger varumärke och drar in leads. Det kan handla om användargenererat innehåll, video, animationer, bild, infografik, text, frågor, annonser och kampanjer.  

 • Webbinar och onlineutbildningar – Ett effektivt sätt att interagera med målgruppen i realtid att ge dem information eller att låta dem fördjupa sig i olika ämnen.


 • Nyhetsbrev och E-postmarknadsföring – Automatisera utskick och skapa innehåll som lockar till att kunden lär känna dig och blir trygg. När kunden är redo för köp ligger du närmre till hands eftersom du haft möjlighet att skapa en relation och förtroende över tid. Analysera vad som fungerar bäst (vilka brev som öppnas eller klick på länkar) och optimera.

 • Tryckta medier – Skyltar, förpackningar, broschyrer, visitkort, posters med mera kan också räknas in under innehållsmarknadsföringstrategin. Se till att anpassa kanaler för att få din kund att läsa om dina tjänster och produkter eller att upptäcka dig.Vilken typ av innehåll fungerar bäst?

Vi på Klick har 25 års erfarenhet av att producera innehåll, olika format, digitala och tryckta medier för företag både inom B2B och B2C inom flera branscher. Vi kan hjälpa er att ta fram koncept och strategier för den typ av innehåll som just er kund söker. Vi kan även producera innehållet åt er om ni själva saknar resurser internt.


Alla företag och branscher har kunder som har någon typ av behov eller problem att lösa.


Ett par exempel:

Tandläkarens kund oroar sig för att hens tandproblem kan vara komplicerad att åtgärda och medföra höga kostnader. Kanske är kunden oroliga för smärta helt i onödan. Hur kan du som tandläkare lugna patienterna innan de tar kontakt för att åtgärda sina problem? Vilken information behöver du förmedla till dina potentiella kunder för att de ska känna sig trygga hos dig och inte välja din konkurrent? Hur ska du nå dina potentiella kunder innan de valt?


Fondbolagets potentiella kund oroar sig för att inte ha kontroll, för stora svängningar på marknaden, beroende på omvärld och oroliga tider. Kanske har hen också svårt att välja ur ett ofta brett utbud där valen beror på hur hög risk hen är villig att ta. Hur kan du stötta kunden att ta till sig information och förstå skillnad mellan olika val i en bransch som är baserad på risk, är informationstung eller i ständig förändring? Hur kan du sticka ut från dina konkurrenter genom att förmedla aktuell information tidigt? Hur kan du utbilda din potentiella kund så att hen förstår skillnad mellan riskerna? Hur kan du förenkla informationen så att din kund inte behöver lägga onödigt mycket tid på att förstå och ta till sig stora informationsmängder?


Vi hjälper er gärna att ta fram er innehållsstrategi exempelvis genom att vi tillsammans med er håller en workshop. Vi kan också ta fram koncept och idéer åt er efter att vi fått en grundläggande genomgång av ert syfte, mål, målgrupp etc. Hör av er så bokar vi ett möte.Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page